Правилници и акти Прекршајног суда у Горњем Милановцу


Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Горњем Милановцу у 2019. години, 24.01.2019. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Горњем Милановцу за 2019. годину, 26.11.2018. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Горњем Милановцу у 2018. години, 23.01.2018. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Горњем Милановцу за 2018. годину, 21.11.2017. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Горњем Милановцу у 2017. години, 23.01.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Горњем Милановцу за 2017. годину, 21.11.2016. године Ms Word Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Горњем Милановцу за 2016. годину, 31.03.2016. године Ms Word Pdf
Обавештење о Програму решавања старих предмета у Прекршајном суду у Горњем Милановцу за 2016. годину, 29.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Горњем Милановцу, 13.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Горњем Милановцу за 2016. годину, 25.11.2015. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Горњем Милановцу за 2015. годину, 22.01.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Горњем Милановцу за 2015. годину, 27.11.2014. године Ms Word Pdf