Контакти Прекршајног суда у Горњем Милановцу

Прекршајни суд у Горњем Милановцу

 32300 Горњи Милановац, Кнеза Александра 29
ПАК 210321

Матични број: 17773992
Порески идентификациони број (ПИБ): 106398817

Судска управа

Секретар суда

 032 711-245
 032 711-245
 prekrsajnisudgm2010@gmail.com

Писарница


 032 710-668

Рачуноводство

Шеф финансијске службе

 032 716-615