Портпарол Прекршајног суда у Горњем Милановцу

Функцију портпарола суда обавља председник суда Мила Лазаревић.

Техничко лице за контакт, секретар суда Бојана Браковић.

 032 711-245
 032 716-615
 prekrsajnisudgm2010@gmail.com