Јавне набавке Прекршајног суда у Горњем Милановцу, 2019. година

За обављање послова јавних набавки задужен је секретар суда Бојана Браковић.

Страна у припреми.