Јавне набавке Прекршајног суда у Горњем Милановцу, 2014. година

За обављање послова јавних набавки задужен је секретар суда Бојана Браковић.

Прекршајни суд у Горњем Милановцу у 2014. години није расписивао јавне набавке с обзиром на то да укупна процењена вредност набавке истоврсних добара није прелазила износ од 400.000,00 динара на годишњем нивоу.