Јавне набавке Прекршајног суда у Горњем Милановцу, 2016. година

За обављање послова јавних набавки задужен је секретар суда Бојана Браковић.

У 2016. години нису расписиване јавне набавке с обзиром на то да, сходно члану 39. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) у Прекршајом суду у Горњем Милановцу, укупна процењена вредност набавке истоврсних добара није прелазила 500.000,00 динара на годишњем нивоу.