Судије Прекршајног суда из Горњег Милановца присуствовале "Дану отворених врата"

20.11.2014. године, Чачак

Дана 20.11.2014. године судије Прекршајног суда из Горњег Милановца су присуствовале "Дану отворених врата" у Прекршајном суду у Чачку, а који је организован у сарадњи са USAID-ом, где су разматрана актуелна питања из области безбедности саобраћаја, као и питања везана за проблем насиља у породици.