Одржана свечана седница свих судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу

01.03.2019. године, Горњи Милановац

Одлуком Народне скупштине РС од дана 14.02.2019. године ("Службени Гласник РС" 10/19, од дана 15.02.2019. године), Милош Банашевић је изабран за судију Прекршајног суда у Горњем Милановцу и ступио је на судијску функцију дана 01.03.2019. године на свечаној седници свих судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу.