Sudije Prekršajnog suda iz Gornjeg Milanovca prisustvovale "Danu otvorenih vrata"

20.11.2014. godine, Čačak

Dana 20.11.2014. godine sudije Prekršajnog suda iz Gornjeg Milanovca su prisustvovale "Danu otvorenih vrata" u Prekršajnom sudu u Čačku, a koji je organizovan u saradnji sa USAID-om, gde su razmatrana aktuelna pitanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i pitanja vezana za problem nasilja u porodici.