Sudije Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu

Raspored sudija


1. Mila Lazarević, predsednik suda
2. Goran Marković, zamenik predsednika suda
3. Mira Bajić
4. Srđan Lukić
5. Verica Isailović