Portparol Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu

Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Mila Lazarević.

Tehničko lice za kontakt, sekretar suda Bojana Braković.

 032 711-245
 032 716-615
 prekrsajnisudgm2010@gmail.com