Sudijski pomoćnici Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu

Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik, obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Sudijski pomoćnici u Prekršajnom sudu u Gornjem Milanovcu:

1. Olivera Ponjavić, u zvanju samostalnog savetnika i
2. Miloš Banašević u zvanju savetnika, koji je zbog povećanog obima posla zaposlen u Prekršajnom sudu u Gornjem Milanovcu na određeno vreme.

 032 711-245