Kontakti Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu

Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu

 32300 Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 29
PAK 210321

Matični broj: 17773992
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106398817

Sudska uprava


Sekretar suda

 032 711-245
 032 711-245
 prekrsajnisudgm2010@gmail.com

Pisarnica


 032 710-668

Izvršno odeljenje


 032 710-007

Računovodstvo

Šef finansijske službe

 032 716-615