Javne nabavke Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu, 2018. godina

Za obavljanje poslova javnih nabavki zadužen je sekretar suda Bojana Braković.

U 2018. godini nisu raspisivane javne nabavke s obzirom na to da, shodno članu 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni Glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/15) u Prekršajom sudu u Gornjem Milanovcu, ukupna procenjena vrednost nabavke istovrsnih dobara nije prelazila 500.000,00 dinara na godišnjem nivou.