Информатори о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу

Основни подаци о Прекршајном суду у Горњем Милановцу и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Горњем Милановцу

 32300 Горњи Милановац, Кнеза Александра 29
ПАК: 210321
Матични број: 17773992
ПИБ: 106398817

 032 711-245
 032 716-615
 prekrsajnisudgm2010@gmail.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 16.04.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 16.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 17.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 30.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 31.08.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 31.03.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 18.01.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 30.03.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 16.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 03.10.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 06.06.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 17.05.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 17.01.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 18.01.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу ажуриран 11.10.2012. године Ms Word Pdf