Informatori o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Gornjem Milanovcu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu

 32300 Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra 29
PAK: 210321
Matični broj: 17773992
PIB: 106398817

 032 711-245
 032 716-615
 prekrsajnisudgm2010@gmail.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 16.04.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 16.01.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 17.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 30.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 31.08.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 31.03.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 18.01.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 30.03.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 16.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 03.10.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 06.06.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 17.05.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 17.01.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 18.01.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Gornjem Milanovcu ažuriran 11.10.2012. godine Ms Word Pdf